Nauka chemii cz. 17

Postarajmy się teraz wyciągnąć ogólniejsze wnioski z opisanych przykładów. Mechaniczne działanie młotka na drut magnezowy zmienia jedne tylko jego własność, to jest postać i to w sposób nieznaczny. Zmiana może być łatwo usunięta przez inne działanie również mechaniczne – przeciągnięcie metalu przez drutownicę – w której nakład pracy będzie taki sam, jak podczas spłaszczania drutu. Fizyczno działanie ciepła powoduje również ma głęboką zmianę stanu skupienia – ilość jest usunąć źródło ciepła, ażeby stopiony, albo zamieniony na parę metal straci nazbyt przez ogrzewanie luźniejszy stan skupienia i wrócił do pierwotnego. Ale podczas palenia się magnezu zmiany są zupełnie inne.

Naprzód przytoczone powyżej zastrzeżenie, że zjawisko to musi odbywa się w powietrzu, wskazuje, iż powietrze bierze w nim jakiś udział. Przypuszczenie to zostaje potwierdzone przez przyrost wagi materii, który każe się domyślać, że z materią magnezu podczas zjawiska musiała się złączyć materia powietrza. Wreszcie trudność z jaką mogą być usunięte następstwa tej przemiany dowodzi, że ona dotknęła materię aż do najdostatniejszych jej własności. Palenie się metalu było źródłem wielkiej ilości światła i ciepła, które powstały z przeobrażenia sio ruchu cząsteczek materii, a wiec ruch cząsteczek popiołu musi być inny, niż ruch cząsteczek magnezu i powietrza, które brały udział w zjawisku.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  pastuch elektryczny dla bydła
  płyty niezapalne
  Producent sauny suchej
  producent uszczelek gumowych
  producent uszczelek
  dochodzenie odszkodowań warszawa
  mieszkania nowa huta
  mieszkania nowe kraków
  mieszkania nowe Kraków północ
  mieszkania od developera Kraków