Wodór cz. 2

Woda należy do związków, jak nazywają trwałych, to jest niełatwo się rozkłada. Jednakże i ona nie może oprzeć się działaniu tak potężnych czynników jak wysoka temperatura i prąd elektryczny. Rozkład wody przez ciepło odbywa się wśród szczególnych okoliczności, które musimy poznać nieco bliżej. Para wodna, ogrzana do 900 stopni zaczyna się rozkładać na tlen i wodór, lecz ponieważ dwa te gazy w tejże samej temperaturze na powrót łączą się z sobą, rozkład przeto jest jak gdyby zamaskowany przez odwrotne zjawisko tworzenia się pary wodnej. W miarę jednak, jak temperatura wzrasta, łączenie się wodoru z tlenem staje się coraz bardziej utrudnionym, aż na koniec w cieple 2500 stopni rozkład jest zupełny, cała ilość użytej wody rozpada się na pierwiastki tlen i wodór, ponieważ to ostatnie już w tak wysokiej temp. łączyć się z sobą nie mogą. Zjawisko to jest podwójnie ważne: raz jako dowód (jakich później poznamy bardzo wiele), że ciepło, do pewnych granic posunięte, sprzyja łączeniu się ciał, a nawet w wielu razach jest jego niezbędnym warunkiem, gdy poza tymi granicami działa przeciwnie, to jest wywołuje rozkłady; powtóre, na zjawisku rozłożenia wody przez ciepło widzimy przykład ciekawego i ważnego procesu, zwanego dysocjacją. Dysocjacja polega na tym, że części składowe związku zaczynają rozdzielać się między sobą pod wpływem ciepła, skoro temperatura została doprowadzona do pewnej wysokości.

Comments
  1. Reklama

    To Cię zainteresuje:

    – Inteligentny team building